102/831 หมู่ 3 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
0816552692
find
your home
คำค้นหาทรัพย์สิน
รอสักครู่ กำลังโหลดฐานข้อมูล...
ทีเอ็มบี คาดความเชื่อมั่นเอสเอ็มอีในปี 60 ฟื้นตัวจากราคาสินค้าเกษตร-งบลงทุนภาครัฐหนุน
ทีเอ็มบี คาดความเชื่อมั่นเอสเอ็มอีในปี 60 ฟื้นตัวจากราคาสินค้าเกษตร-งบลงทุนภาครัฐหนุน

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี เผยความเชื่อมั่นเอสเอ็มอีปลายปียังทรงตัว หวังอีคอมเมิร์ซ ทิศทางราคาสินค้าเกษตร การลงทุนภาครัฐ หนุนความเชื่อมั่นผู้ประกอบการปี 60 ฟื้นตัว

นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี หัวหน้านักวิเคราะห์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการขนาดย่อมไตรมาส 4/2559 จากความเห็นของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 1,318 รายทั่วประเทศ สำรวจโดยศูนย์บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอี (RMC) ทีเอ็มบี พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอยู่ที่ 40.0 ต่ำกว่าระดับ 41.9 ในไตรมาสก่อนเล็กน้อย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมองเศรษฐกิจปลายปี 2559 ยังซึม เพราะรายได้ภาคเกษตรโดยรวมหดตัวจากปัญหาที่เกิดกับพืชหลักบางรายการ คือ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตาม เห็นทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาคใต้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับทิศทางของราคายางพารา ปาล์มน้ำมัน และกุ้งขาว ที่ปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมา ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่มีความคึกคักมากขึ้น โดยเฉพาะในหมวดของการซื้อรถยนต์นั่ง และรถจักรยานยนต์ แม้ช่วงปลายปีอาจชะงักไปบ้างจากภาวะน้ำท่วม

อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจฯ มองว่า นอกจากอีคอมเมิร์ซที่เป็นเครื่องมือหนุนรายได้ของเอสเอ็มอีแล้ว ราคาพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย ยังปรับตัวสูงขึ้นหนุนให้กำลังซื้อในภูมิภาคฟื้นตัว เห็นได้จากตัวเลขการบริโภคภาคเอกชนในส่วนสินค้าคงทนของผู้มีรายได้น้อยขยายตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีงบลงทุนประจำปีของภาครัฐ 550,000 ล้านบาท งบก่อสร้างเครือข่ายคมนาคมพื้นฐาน ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่จะอัดฉีดเม็ดเงินกว่า 190,000 ล้านบาท กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ คาดว่าจะลงสู่พื้นที่ภาคใต้ร้อยละ 13 ภาคเหนือร้อยละ 19 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 22 และอีกร้อยละ 45 สู่ภาคกลาง และภาคตะวันออก สมทบกับงบประมาณเพิ่มประจำปี 120,000 ล้านบาท สำหรับโครงการพัฒนา 18 กลุ่มจังหวัดตามแนวทางประชารัฐ หากสามารถเร่งรัดให้เบิกจ่ายภาพรวมได้ถึงร้อยละ 65-70 ตามเป้าหมาย จะเป็นฟันเฟืองหลักช่วยเติมเม็ดเงินสู่ระบบ และดันให้กำลังซื้อของภาคเอกชนฟื้นตัว ส่งผลบวกต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยตรง

“ภาพรวมปี 2560 สะท้อนให้เห็นว่า เศรษฐกิจของประเทศเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น ราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น และงบลงทุนจากภาครัฐถือเป็นปัจจัยหลักกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนในระดับท้องถิ่น ดังนั้น ปัญหารุมเร้าเอสเอ็มอีปีที่ผ่านมา น่าจะกำลังผ่านพ้นไป แต่ผู้ประกอบการต้องไม่อยู่เฉย และเร่งปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องเทรนด์ใหม่ๆ ที่จะเป็นความหวังของเศรษฐกิจในปีนี้” นายเบญจรงค์ กล่าว