102/831 หมู่ 3 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
0816552692
find
your home
คำค้นหาทรัพย์สิน
รอสักครู่ กำลังโหลดฐานข้อมูล...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

rx onlinenlineการซื้อที่อยู่อาศัยได้ และมีการเชื่อมโยงระหว่างนายทุนและลูกค้า โดยเป็นตัวกลางประสานงานให้ลูกค้าได้ซื้อบ้านและอสังหาริมทรัพท์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้