102/831 หมู่ 3 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
0816552692
find
your home
คำค้นหาทรัพย์สิน
รอสักครู่ กำลังโหลดฐานข้อมูล...

อบรมสัมมนา

rx onlinenlineขายได้ทุกอย่าง)
2. ได้เรียนรู้เทคนนิคการขายอสังหาฯ แบบออนไลน์และออฟไลน์
3. ได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างเพอร์ซันแนลแบรนด์ดิ้ง
4. ได้คัมภีร์นักขาย

วันที่ 1
– การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนายหน้า
– จรรยาบรรณนายหน้า
– รู้จักกับ Listing & Farming ,
– สัญญาแต่งตั้ง Open & Exclusive
– สถานการณ์ทางเศรษฐกิจกับโอกาสทางธุรกิจนายหน้า
– ขั้นตอน / ภาพรวม การทำงาน
– กระบวนการทำงาน 2S-1C
– Marketing Specialist
บทบาทและหน้าที่ของนายหน้า
– Sale Service หลักในการให้บริการ
– การหา Listing

วันที่ 2
– แหล่งที่มาผู้ฝากขาย
– การทำ Farming และประเด็นสำคัญ
– คุณลักษณะของนายหน้าที่ประสบความสำเร็จ
– การเจรจาต่อรอง (Sale Talk)
– ทำไมต้อง.. Exclusive !!
– เจาะลึกเทคนิคและเนื้อหาการทำงานเชิงบวก
– Tele Sale / Tele Marketing (Role play)
– การใช้งานเอกสารสัญญาและแบบฟอร์ม
– การทำรายงานพาชมทรัพย์สิน
– แบบประเมินและสอบถามผู้ฝากขาย
– ราคาทรัพย์ มีกี่ประเภท?
– หลักการประเมินและเปรียบเทียบราคาตลาด
– จำนอง,ขายฝาก,ฝากขาย
– การพิจารณาทรัพย์ที่มีโอกาสในการขาย
– แบบบริหารงานขายและประเมินความเป็นไปได้อบรมสัมมนา